Начало > Новини > Green Centre проведе първия семинар – дискусия за Регламент 2019/2088
Green Centre проведе първия семинар – дискусия за Регламент 2019/2088
На 17 март 2021г. се състоя първият семинар – дискусия, организиран от Green Centre на тема „SFDR - Регламент 2019/2088 - оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги – предизвикателствата на новата реалност“.
17.03.2021
Green Centre – think tank e нова инициатива на Българска фондова борса и Българска независима енергийна борса за устойчиви финанси и енергетика, която се реализира с подкрепата на Министерство на финансите (МФ), Комисия за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ) и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

Лектори на семинара бяха г-жа Христина Пeндичева, държавен експерт в МФ, член на Експертната група по Устойчиви финанси към Европейската комисия и г-жа Ефросина Николова главен експерт в дирекция „Международно сътрудничество“ в Комисия за финансов надзор и един от представителите и в Coordination Network for Sustainability към ESMA и в Sustainable Finance Project Group към EIOPA, в рамките на които се обсъждат проектите на технически стандарти в областта на устойчивите финанси. Презентациите можете да свалите от този линк: https://cutt.ly/1z3o7eX

Г-жа Пендичева запозна присъстващите с новият Регламент 2019/2088 за оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги - изисквания и връзка с другите инициативи в сферата на устойчивите финанси, а г-жа Николова представи последните развития в работата на Европейските надзорни органи по актовете по прилагането на SFDR.

Пълен запис на семинара можете да намерите на следния линк: https://youtu.be/MFQQzZYbizw
още новини
Публичните дружества активно работят за своя устойчив преход и се готвят за придобиването на ESG рейтинг
14.05.2024
София, 14 май 2024 – Центърът за устойчиви финанси и енергетика проведе втората за тази година стратегическа среща Green Talks, насочена към публичните дружества и ESG възможностите и предизвикателствата, които те срещат по пътя към устойчивото развитие.
прочети повече
Green Centre стартира инициативата Green Talks в подкрепа на големия бизнес в България
09.02.2024
София, 09 февруари 2024 – Зеленият център за устойчиви финанси и енергетика стартира нова инициатива в подкрепа на големия бизнес в България чрез серията стратегическите срещи Green Talks. Чрез новия формат, Зеленият център цели да даде платформа за обмен на добри практики и канал за търсене на решения на общи предизвикателства, пречупени през опита на водещи компании-пионери в сферата на устойчивото бизнес развитие.
прочети повече
Доклад за пазарните практики относно Таксономията на ЕС
01.02.2024
София, 01 февруари 2024 – Докладът, изготвен от Европейската платформа за устойчиви финанси, включва конкретни примери как 7 различни групи компании (също така кредитни институции, инвеститори, застрахователи, одитори и консултанти, малки и средни предприятия и публичния сектор) използват Таксономията на ЕС и другите инструменти за устойчиви финанси за изготвяне на планове за преход, структуриране на финансови транзакции и отчитане на усилията за устойчивост.
прочети повече