Начало > Новини > Доклад за пазарните практики относно Таксономията на ЕС
Доклад за пазарните практики относно Таксономията на ЕС
София, 01 февруари 2024 – Докладът, изготвен от Европейската платформа за устойчиви финанси, включва конкретни примери как 7 различни групи компании (също така кредитни институции, инвеститори, застрахователи, одитори и консултанти, малки и средни предприятия и публичния сектор) използват Таксономията на ЕС и другите инструменти за устойчиви финанси за изготвяне на планове за преход, структуриране на финансови транзакции и отчитане на усилията за устойчивост.
01.02.2024
Основната цел на доклада е да се проучи как рамката за устойчиви финанси на ЕС може да подкрепи усилията на икономическите участници за прехода отвъд регулаторното съответствие. Докладът предоставя информация за ранни практики, финансови продукти, инструменти и инициативи, използвани от пазарните участници, за да подпомогнат прехода на техните бизнес модели.

Практиките, които са включени в доклада не следва да се приемат като най-добри или като утвърдени пазарни практики, а като примери какво към момента се прави от пазарните участници, като същевременно идентифицира области, в които Европейската комисия със съветите на Платформата би могла допълнително да подкрепи прилагането на рамката за устойчиви финанси, а именно:
  • повишаване на надеждността на плановете за преход, като същевременно се ускорява тяхното използване в рамката за устойчиви финанси, както за финансовите, така и за нефинансовите предприятия.
  • анализ и увеличаване на обхвата на допустимите дейности по таксономията, като същевременно се подкрепя пазара при прилагането на таксономията на ЕС и по-широката рамка за устойчиво финансиране.
  • подкрепа на МСП за улесняване достъпа до устойчиво финансиране, чрез различни опции за по-целенасочени насоки и пропорционалност.
  • разглеждане на по-нататъшни стъпки за улесняване на развитието на пазара на зелени заеми, като се основава на съветите, получени от Европейския банков орган.
  • преразглеждане Делегирания акт на ЕС за оповестяване на таксономията с оглед на подобряване използването на коефициента на зелени активи (GAR).
Платформата ще проведе уебинар във вторник, 6 февруари, за да обсъди ключовите констатации от доклада и да насърчи разпространяването му.

https://finance.ec.europa.eu/events/webinar-report-platform-sustainable-finance-2024-02-06_en

Докладът и приложението към него може да намерите тук на следните линкове:

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2024-01/240129-sf-platform-report-market-practices-compendium-report_en.pdf

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2024-01/240129-sf-platform-report-market-practices-compendium-annex_en.pdf
още новини
Публичните дружества активно работят за своя устойчив преход и се готвят за придобиването на ESG рейтинг
14.05.2024
София, 14 май 2024 – Центърът за устойчиви финанси и енергетика проведе втората за тази година стратегическа среща Green Talks, насочена към публичните дружества и ESG възможностите и предизвикателствата, които те срещат по пътя към устойчивото развитие.
прочети повече
Green Centre стартира инициативата Green Talks в подкрепа на големия бизнес в България
09.02.2024
София, 09 февруари 2024 – Зеленият център за устойчиви финанси и енергетика стартира нова инициатива в подкрепа на големия бизнес в България чрез серията стратегическите срещи Green Talks. Чрез новия формат, Зеленият център цели да даде платформа за обмен на добри практики и канал за търсене на решения на общи предизвикателства, пречупени през опита на водещи компании-пионери в сферата на устойчивото бизнес развитие.
прочети повече
Зеленият център участва в климатичната конференция COP 28 в Дубай
04.12.2023
Дубай, 04 декември 2023 – Инициативите по посока развитие на устойчивите финанси на Българска фондова борса и Зеления център бяха представени от името на изпълнителния директор доц. д-р Маню Моравенов, който е и председател на Зеления център, по време на климатичната конференция COP 28 в Дубай, като част от българската делегация.
прочети повече