Начало > Новини > Публичните дружества активно работят за своя устойчив преход и се готвят за придобиването на ESG рейтинг
Публичните дружества активно работят за своя устойчив преход и се готвят за придобиването на ESG рейтинг
София, 14 май 2024 – Центърът за устойчиви финанси и енергетика проведе втората за тази година стратегическа среща Green Talks, насочена към публичните дружества и ESG възможностите и предизвикателствата, които те срещат по пътя към устойчивото развитие.
14.05.2024
В началото на срещата Българска фондова борса представи бъдещия ESG индекс и стъпките пред публичните дружества за получаване на зелен рейтинг от LSEG Data & Analytics (предходно име Refinitiv), част от Групата на Лондонската фондова борса. Присъждането на рейтинг от LSEG е напълно безплатно за българските публични дружества, който ще им позволи за оценят своя напредък в зелената трансформация. Амбицията на Борсата е изчисляването на индекса да започне през 2024 г. и в тази връзка е необходима активността от страна на публичните дружества сами да предоставят нужната информация на английски език, като я попълнят директно в платформата на LSEG на следния адрес: https://contribute.refinitiv.com/

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор г-жа Мария Филипова, беше специален гост на срещата и акцентира върху ключови акценти, свързани с корпоративното управление за устойчиво развитие – нормативната база и международните практики, насоки и стандарти, както и на устойчивото развитие през призмата на Принципите за корпоративно управление на Г-20. Като една от институциите, подкрепящи Зеления център от самото му създаване, г-жа Филипова подкрепи усилията на Центъра в инициативите, свързани със споделяне на опит и добри практики между публичните дружества в България и призова компаниите да използват приложението Oxygen, чрез което могат напълно безплатно да изчисляват въглеродния си отпечатък.

От страна на публичните дружества във втората среща от поредицата Green Talks участие взеха представители на компании в различни сектори - Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, Софарма АД и Индустриален Холдинг България АД, които разказаха за процеса на осъзнаване на важността на темата ESG, предприетите действия в екологичен, социален и корпоративен аспект, постигнатите успехи и чувството за удовлетворение, както и трудностите и предизвикателствата, с които са се сблъсквали. В проведените вдъхновяващи разговори се включиха членове на Зеления център и доказани имена в академичната сфера и консултантския бизнес. Коментирана бе важността на правилната мотивация на ръководството на дружеството, осъзнатото ангажиране на служителите, развиването на интелектуалния капитал, ролята на външния консултант, както и непрекъснатата нужда от обучение на всички нива в една организация при този труден и изискващ време процес на ESG израстване. Основен извод беше и че ESG стратегията трябва да се интегрира директно в бизнес процесите на всички нива, за да се превърне в естествена част от дейността на компаниите, а не да се развива като паралелен проект.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп започва изграждането на своята стратегия за устойчиво развитие като себеопознаващ процес, включващ взаимовръзките между хората, процесите, системите. С помощта на добра организационна структура и ясна представа за комплексността на една устойчива култура Телелинк Бизнес Сървиз Груп се присъединява през 2024 г. към UN Global Compact и подписва Women's Empowerment Principles, както и получава награда през 2023 г. - бронзов медал, присъден от консултантската компания за устойчиво развитие EcoVadis. Организират се различни инициативи в екологичен и социален аспект. През 2021 г. е създадена TBS Академия, в която през миналата година са взели участие 49 младежи, от които 25 вече работят в компанията. Насърчава се ангажирането на жени в различните екипи, обучението на деца в неравностойно положение, комуникацията с технически училища в България и др. Предизвикателство е липсата на готовност за ESG отчитане от страна на доставчиците на компанията, което пряко възпрепятства събирането на данни по обхват 3 от изчисляването на въглеродния отпечатък, липса на информираност в България за ESG и др.Част от въпросите, които Софарма са си поставяли е важността на темата ESG за групата, включваща дъщерни, асоциирани и съвместни дружества и над 4000 работници и служители, ползите за бизнеса, кой в организацията ще отговаря на проекта и способността да се справят сами. Откроени бяха ключовите думи и моменти в изминатия до момента път на дружеството: Осъзнаване, че ESG и бизнес стратегията трябва да се слеят в едно; Контрол – ползите за бизнеса като управление на рисковете, устойчиво финансиране на проекти, устойчиви финансови резултати и ангажимент към акционерите; Интеграция – взаимстване на опит от мултинационалните компании в сферата; Управление – запазване на фокуса върху нещата, които са наистина важни за компанията и заинтересованите лица; Структура – достигането до извода, че е необходим партньор, обучение на всички нива в организацията, както и специалист ESG в дългосрочен план, който да има обединяваща функция.

За Индустриален холдинг България сериозно предизвикателство е законодателната рамка, тъй като част от бизнеса на дружеството е силно регулиран; ангажирането на служителите и съответно осъзнаването на необходимостта за обучение по тематиката на всички нива в холдинга; вътрешния процес за организиране на информацията и положените усилия за разбиране за вникване в тематиката; трудността при отчитането в частта екология.

След представянето на компаниите беше дискутирана темата, че промяната към устойчив бизнес, особено към климатична неутралност е свързана с множество регулации, с комплексни и всеобхватни политики и практики. Това няма как да се случи без помощта и експертизата на специализираните консултанти.

Зеленият център планира всяка година да организира четири срещи, посветени на трудностите и решенията на в сферата на ESG, които пряко дават отражение върху бизнес моделите на компаниите и финансовите институции.
още новини
Green Finance & Energy Centre с подкрепа за трето издание на конкурса за устойчиви бизнес практики „ESG Awards”
06.06.2024
София, 06 юни 2022 – Green Finance & Energy Centre с подкрепа за трето издание на конкурса за устойчиви бизнес практики „ESG Awards”
прочети повече
Green Centre стартира инициативата Green Talks в подкрепа на големия бизнес в България
09.02.2024
София, 09 февруари 2024 – Зеленият център за устойчиви финанси и енергетика стартира нова инициатива в подкрепа на големия бизнес в България чрез серията стратегическите срещи Green Talks. Чрез новия формат, Зеленият център цели да даде платформа за обмен на добри практики и канал за търсене на решения на общи предизвикателства, пречупени през опита на водещи компании-пионери в сферата на устойчивото бизнес развитие.
прочети повече
Доклад за пазарните практики относно Таксономията на ЕС
01.02.2024
София, 01 февруари 2024 – Докладът, изготвен от Европейската платформа за устойчиви финанси, включва конкретни примери как 7 различни групи компании (също така кредитни институции, инвеститори, застрахователи, одитори и консултанти, малки и средни предприятия и публичния сектор) използват Таксономията на ЕС и другите инструменти за устойчиви финанси за изготвяне на планове за преход, структуриране на финансови транзакции и отчитане на усилията за устойчивост.
прочети повече