Начало > Новини > Green Finance & Energy Centre с позиция в подкрепа на кандидатурата за председателство и домакинство на България на 29-тата Конференция на ООН по изменението на климата (СОР29)
Green Finance & Energy Centre с позиция в подкрепа на кандидатурата за председателство и домакинство на България на 29-тата Конференция на ООН по изменението на климата (СОР29)
София, 14 юни 2023 – Тинк-танкът Green Finance & Energy Centre заявява безусловна подкрепа и готовност за предоставяне на експертно съдействие в контекста на предстоящия избор на домакин на форума COP29
14.06.2023
Green Finance & Energy Centre (Център за устойчиви финанси и енергетика, Зелен център) – първият по рода си think-tank в двете сфери, иницииран от Българска фондова борса и Българска независима енергийна борса, подкрепен от Министерство на финансите, Министерство на енергетиката и над 40 авторитетни лидери – представители на бизнеса, консултантски компании, неправителствени организации и академията изпрати до Постоянното представителство на Република България към ООН, Представителството на Европейската комисия в България, г-н Румен Радев, президент на Република България, г-н Юлиан Попов, министър на околната среда и водите, както и до други заинтересовани български и международни институции писмо в подкрепа на кандидатурата на България като домакин на най-мащабното и значимо събитие на тема климат в света.

В качеството си на единствен тинк-танк в направленията на устойчивите финанси и енергетика, обединяващ експертизата на държавата, бизнеса, академията и неправителствения сектор, Green Finance & Energy Centre приветства обединената политическа и обществена подкрепа, която позиционира България като най-подходящия и подготвен кандидат-домакин. Като най-висшият орган за вземане на решения по Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата, COP29 има за цел да оцени ефекта от предприетите мерки и напредъка, постигнат от страните в постигането на целта на Конвенцията и да предложи последващи действия. Участниците-лидери в Green Finance & Energy Centre отчитат, че председателстването на форумът ще донесе следните директни ползи за България:
  • Страната се позиционира сред държавите-лидери в усилията за декарбонизация на икономиката и като активно работеща за изграждането на стратегии за адаптация и смекчаване на последствията от климатичните промени.
  • България привлича интереса на правителства, бизнеса, научната общност и неправителствени организации, което открива нови възможности за засилване на диалога и свързаността със световната експертна общност по темите на форума.
  • СОР29 създава платформа за дискусия на различни гледни точки за зеления преход и сам по себе си е предпоставка за редица комуникационни и информационни инициативи, които да представят най-добрите практики от световния и местен опит.
  • Интересът към СОР29 създава предпоставка за излъчването на послания от национално значение към световна публика от близо 200 страни и за позициониране пред потенциални инвеститори в полза на зеления и справедлив преход.
  • COP29 обединява научната общност около темата за климата и така ще даде по-голяма възможност на български специалисти в областта да допринесат към експертизата съпътстваща тази и бъдещи конференции.
  • Създава се благоприятна среда за увеличаване информираността на обществото и засилване на подкрепата за зеления преход на българската икономика, особено в ключови сектори.


„В период на геополитическа и икономическа несигурност, Конференциите на ООН по изменението на климата имат ясна и неоспорима роля като обединяващ фактор в засилване на глобалните усилия за справедлив преход към нулево въглеродна икономика. От Green Finance & Energy Centre считаме, че необходимостта от отстояване на позициите и интересите на България в този контекст е още по-належаща. Приветстваме волята на всички заинтересовани страни да защитят българската кандидатура и да мобилизират всяка възможна подкрепа за председателстване и провеждане на СОР29 в България.
В тази връзка, Green Finance & Energy Centre изразява готовност да съдейства и активно да подпомогне България по пътя ѝ като първата държава от Югоизточна Европа с председателство на този така значим глобален форум.“, каза доц. д-р Маню Моравенов, председател на Green Finance & Energy Centre.
още новини
Публичните дружества активно работят за своя устойчив преход и се готвят за придобиването на ESG рейтинг
14.05.2024
София, 14 май 2024 – Центърът за устойчиви финанси и енергетика проведе втората за тази година стратегическа среща Green Talks, насочена към публичните дружества и ESG възможностите и предизвикателствата, които те срещат по пътя към устойчивото развитие.
прочети повече
Green Centre стартира инициативата Green Talks в подкрепа на големия бизнес в България
09.02.2024
София, 09 февруари 2024 – Зеленият център за устойчиви финанси и енергетика стартира нова инициатива в подкрепа на големия бизнес в България чрез серията стратегическите срещи Green Talks. Чрез новия формат, Зеленият център цели да даде платформа за обмен на добри практики и канал за търсене на решения на общи предизвикателства, пречупени през опита на водещи компании-пионери в сферата на устойчивото бизнес развитие.
прочети повече
Доклад за пазарните практики относно Таксономията на ЕС
01.02.2024
София, 01 февруари 2024 – Докладът, изготвен от Европейската платформа за устойчиви финанси, включва конкретни примери как 7 различни групи компании (също така кредитни институции, инвеститори, застрахователи, одитори и консултанти, малки и средни предприятия и публичния сектор) използват Таксономията на ЕС и другите инструменти за устойчиви финанси за изготвяне на планове за преход, структуриране на финансови транзакции и отчитане на усилията за устойчивост.
прочети повече