Начало > Новини > ЕС вече е глобален лидер във внедряването на стандарти за измерване на устойчивост
ЕС вече е глобален лидер във внедряването на стандарти за измерване на устойчивост
София, 15 ноември 2022 – Европейският парламент единодушно се обедини около необходимостта от прозрачност в сферата на ESG измерването и отчитането, като се предвиждат нови правила за оповестяването на информация относно социалния и екологичен отпечатък на близо 50 000 европейски компании.
15.11.2022
Новоприетата Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) задължава компаниите да бъдат по-отговорни пред обществото с цел да се укрепи социалната пазарна икономика в ЕС и да се поставят основите за глобални стандарти за отчитане и измерване на устойчивостта. Според експертите CSRD предлага решения на повечето недостатъци в съществуващата правна рамка относно разкриването на нефинансова информация, която е критикувана като недостатъчно изчерпателна и ненадеждна. Със CSRD се въвеждат по-подробни изисквания за докладване въздействието на компаниите върху околната среда, правата на човека и социалната среда, въз основа на общи приоритети и критерии, които изцяло съответстват с целите на ЕС в областта на климата. Първият набор от стандарти ще бъде приет от Европейската комисия до м. юни 2023 г. В допълнение, компаниите ще са обект на независим одит и сертифициране, за да се гарантира надеждността на предоставената информация. Ползи има и за инвеститорите в ЕС, които вече ще разполагат със сравними и надеждни данни, като цифровият достъп до информация също ще бъде гарантиран.

Очаква се Съветът да приеме предложението на 28 ноември, след което то ще бъде подписано и публикувано в Официалния вестник на ЕС. Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването, а правилата ще започнат да се прилагат между 2024 г. и 2028 г.
още новини
Публичните дружества активно работят за своя устойчив преход и се готвят за придобиването на ESG рейтинг
14.05.2024
София, 14 май 2024 – Центърът за устойчиви финанси и енергетика проведе втората за тази година стратегическа среща Green Talks, насочена към публичните дружества и ESG възможностите и предизвикателствата, които те срещат по пътя към устойчивото развитие.
прочети повече
Green Centre стартира инициативата Green Talks в подкрепа на големия бизнес в България
09.02.2024
София, 09 февруари 2024 – Зеленият център за устойчиви финанси и енергетика стартира нова инициатива в подкрепа на големия бизнес в България чрез серията стратегическите срещи Green Talks. Чрез новия формат, Зеленият център цели да даде платформа за обмен на добри практики и канал за търсене на решения на общи предизвикателства, пречупени през опита на водещи компании-пионери в сферата на устойчивото бизнес развитие.
прочети повече
Доклад за пазарните практики относно Таксономията на ЕС
01.02.2024
София, 01 февруари 2024 – Докладът, изготвен от Европейската платформа за устойчиви финанси, включва конкретни примери как 7 различни групи компании (също така кредитни институции, инвеститори, застрахователи, одитори и консултанти, малки и средни предприятия и публичния сектор) използват Таксономията на ЕС и другите инструменти за устойчиви финанси за изготвяне на планове за преход, структуриране на финансови транзакции и отчитане на усилията за устойчивост.
прочети повече