Начало > Новини > 70% от компаниите на Premium сегмента оповестят ESG информация
70% от компаниите на Premium сегмента оповестят ESG информация
София, 23 ноември 2023 – В рамките на следващия месец приключва процеса по лицензиране на платформата Oxygen от Глобална инициатива за докладване (Global Reporting Initiative), което ще даде възможност на всички компании в България да докладват и в съответствие с GRI стандартите, които изцяло покриват европейското законодателство. Oxygen спестява време, средства и облекчава административно бизнеса.
23.11.2023
Българският бизнес вече използва платформата на Борсата Oxygen за ESG докладване, предстои тя да бъде лицензирана на европейско ниво.

В рамките на следващия месец приключва процеса по лицензиране на платформата Oxygen от Глобална инициатива за докладване (Global Reporting Initiative), което ще даде възможност на всички компании в България да докладват и в съответствие с GRI стандартите, които изцяло покриват европейското законодателство. Oxygen спестява време, средства и облекчава административно бизнеса.

Това обяви изп. дир. на БФБ доц. д-р Маню Моравенов и председател на Green Finance & Energy Centre (Център за устойчиви финанси и енергетика), по време на зеления форум на Икономедия NetZero. Г-н Моравенов беше модератор на панелна дискусия, посветена на новите регулации, насочени към бизнеса и как Борсата, чрез платформата Oxygen и чрез тинк-танк-а Зелен център подпомага българския бизнес по пътя на новите регулации за отчетност.

По време на конференцията стана ясно и че още през 2024 година Българска фондова борса ще обяви старта на новия зелен индекс за компаниите. По отношение на новия индекс за дружествата с най-устойчиво представяне и най-добър рейтинг, БФБ си партнира с една от най-реномираните компании - доставчик на данни в света – Refinitiv, която е част от London Stock Exchange Group. Съгласно споразумението, което подписахме, Refinitiv ще изчислява ESG рейтингите на фирмите. Самите рейтинги впоследствие ще бъдат достъпни и в информационната база данни на Refinitiv, което ще направи ESG информацията за български компании видима за големите чуждестранни инвеститори.

Важна функция във връзка с индекса се предвижда и за Центъра за устойчиви финанси и енергетика, който ще следи дали компаниите спазват Насоките за ESG отчитане, приети от Борсата, в т.ч. дали за тях има обстоятелства, които могат да се квалифицират като нарушаване на човешки и трудови права, неетични бизнес практики или увреждане на околната среда.

Най-важното предизвикателство преди старта на новия индекс е да се разполага с достатъчна база данни от компаниите на английски език, която впоследствие да бъде оценена по методологията на Refinitiv. Очакванията са през следващата година компаниите да бъдат оценявани на база предоставените финансови отчети за 2023 г.
още новини
Публичните дружества активно работят за своя устойчив преход и се готвят за придобиването на ESG рейтинг
14.05.2024
София, 14 май 2024 – Центърът за устойчиви финанси и енергетика проведе втората за тази година стратегическа среща Green Talks, насочена към публичните дружества и ESG възможностите и предизвикателствата, които те срещат по пътя към устойчивото развитие.
прочети повече
Green Centre стартира инициативата Green Talks в подкрепа на големия бизнес в България
09.02.2024
София, 09 февруари 2024 – Зеленият център за устойчиви финанси и енергетика стартира нова инициатива в подкрепа на големия бизнес в България чрез серията стратегическите срещи Green Talks. Чрез новия формат, Зеленият център цели да даде платформа за обмен на добри практики и канал за търсене на решения на общи предизвикателства, пречупени през опита на водещи компании-пионери в сферата на устойчивото бизнес развитие.
прочети повече
Доклад за пазарните практики относно Таксономията на ЕС
01.02.2024
София, 01 февруари 2024 – Докладът, изготвен от Европейската платформа за устойчиви финанси, включва конкретни примери как 7 различни групи компании (също така кредитни институции, инвеститори, застрахователи, одитори и консултанти, малки и средни предприятия и публичния сектор) използват Таксономията на ЕС и другите инструменти за устойчиви финанси за изготвяне на планове за преход, структуриране на финансови транзакции и отчитане на усилията за устойчивост.
прочети повече