Участници
Начало > Участници
Доц. д-р Маню Моравенов
Изпълнителен директор
Българска фондова борса (БФБ)
Константин Константинов
Изпълнителен директор
Българска независима енергийна борса (БНЕБ)
Асен Ягодин
Член на Управителния съвет и изпълнителен директор
Пощенска банка
Доц. д-р Атанас Георгиев
Декан,
Стопански факултет
СУ „Св. Климент Охридски“
Радослава Масларска
Председател на Управителния съвет
Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП)
Мария Филиповa
Заместник - председател на Комисия за финансов надзор,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“
Юлиан Попов
Председател на Управителния съвет
Европейски институт за ефективност на сградите (BPIE)
Наталия Петрова
Председател на Управителния съвет
Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)
Петко Кръстев
Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)
Виктория Миткова
Изпълнителен директор
Инвестор.бг
Доц. д-р Радостин Вазов
Заместник-ректор
ВУЗФ
Саша Безуханова
Председател на Управителния съвет
MOVE.BG
д-р Марина Стефанова
Марин Стоев
Изпълнителен директор
Уеб Медия Груп
Сава Стойнов
Изпълнителен директор
Централна кооперативна банка
Иван Житиянов
Изпълнителен директор
Телелинк Бизнес Сървисис Груп
Цанко Арабаджиев
Член на съвета на директорите,
Изпълнителен директор
Българска банка за развитие
проф. Бистра Боева
Сдружение „Форум за корпоративно управление“
Иван Цанков
Изпълнителен директор
ЕЙ И ЕС България
Цветан Алексиев
Изпълнителен директор
Sirma Group Holding
Николай Гърнев
Управляващ съдружник на EY за България,
Северна Македония,
Албания и Косово
EY
Евелина Милтенова
Председател на
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО)
Чавдар Златев
Изпълнителен директор
Първа инвестиционна банка
Павел Лисев
Член на съвета на директорите,
Изпълнителен директор
Фонд на фондовете
Божидар Нейчев
Съдружник,
Ръководител сделки Югоизточна Европа
PwC България
Боян Рашев
Управляващ партньор
Денкщат
Миролюб Панчев
Член на Управителния Съвет
Химимпорт АД
Росица Райкова
община Стара Загора
Северин Въртигов
Директор търговски отношения и кънтри мениджър
Енери Солар БГ1 ЕАД
Иван Велков
Председател на Управителния съвет
Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)
Ваня Манова
Мениджърът на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово
Mastercard
Десислава Симеонова
Изпълнителен директор и член на УС
Обединена българска банка АД
Марина Кобакова
Главен изпълнителен директор
ИНГ Банк
Галена Колева
Главен банкер, Финансови институции
Европейска банка за възстановяване и развитие
Мирослав Стоянов
Мениджър, Подкрепа за малкия бизнес
Европейска банка за възстановяване и развитие
Проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова
Директор „Финанси и финансов мениджмънт“ във ВУЗФ Лаб и мениджър „Зелени политики“ на Пощенска банка
Мартин Заимов
Акционер и член на Съвета на директорите
Wind of Change
Росен Папазов
Изпълнителен директор
Холсим България АД
д-р Леона Асланова
Изпълнителен директор
Иновейшън Стартър
Франсоа Деберг
Регионален директор на Веолия за България
Веолия сървисиз България
Любомир Филипов
Директор „Стратегически партньорства и регулиране“
Веолия сървисиз България
Свилен Исаев
Старши адвокат, ръководител на практиката Банки, финансирания и капиталови пазари
Кинстелар
Мариана Върбанова
Мениджър Бизнес развитие и маркетинг
Кинстелар
Надя Данкинова
Изпълнителен директор
Фонд ФЛАГ
Ива Петкова
Директор дирекция „Фондове за градско развитие“
Фoнд зa ycтoйчивo гpaдcĸo paзвитиe
Звезделина Филова
Старши мениджър, Адвокат
Ръководител на правната практика
Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“
Аделина Миткова
Мениджър, Адвокат
Ръководител практика „Банки и Финанси“
Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“
Цветанка Минчева
Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет
УниКредит Булбанк
Весела Вълчева-Макгий
Управляващ Партньор
Член на УС Български съвет за устойчиво развитие
Трипъл Грийн Билдинг Груп - България
Теодорос Полидорос
Изпълнителен Директор
АЙКАП КРИФ ЕАД
Смилен Миланов
Съосновател/Съдружник
ESG-Platform
проф. д-р Емил Асенов
Професор, катедра „Финансов контрол“
УНСС