Начало > Събития > Семинар – дискусия на тема SFDR - Регламент 2019/2088
Семинар – дискусия на тема SFDR - Регламент 2019/2088
17 март
Кратка информация за събитието:

Семинар – дискусия на тема „SFDR - Регламент 2019/2088 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги – предизвикателствата на новата реалност“
Green Centre – think tank за устойчиви финанси и енергетика с подкрепата на Министерство на финансите (МФ), Комисия за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ) и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) организира Семинар – дискусия на тема „SFDR - Регламент 2019/2088 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги – предизвикателствата на новата реалност“, който ще се проведе на:

17.03.2021 от 10:30 в платформата Cisco Webex®.

Лектори ще бъдат г-жа Христина Пeндичева, държавен експерт в МФ, член на Експертната група по Устойчиви финанси към Европейската комисия и г-жа Ефросина Николова от КФН, която ще представи последни развития в работата на Европейските надзорни органи по актовете по прилагането на SFDR.
Повече информация за лекторите

За заявяване на участие, както и за повече информация, моля да изпратите имейл до Миглена Димитрова

имейл: green@gfecentre.org
тел: 0877 080 399.
още събития