Начало > Събития > Публично представяне на Green Finance and Energy Centre
Публично представяне на Green Finance and Energy Centre
31 март
Кратка информация за събитието:

На 31 март 2021 г. от 11:00 ч ще се състои публичното представяне на първия и единствен по рода си в България Green Finance and Energy Centre – think tank за устойчиви финанси и енергетика.
Събитието ще се проведе онлайн в платформата Cisco Webex®.

Програма:
10:50 – 11:00 - Регистрация на участниците
11:00 – 11:05 – Откриване - доц. д-р Маню Моравенов и Константин Константинов, изпълнителни директори на Българска фондова борса и Българска независима енергийна борса
11:05 – 11:30 - Приветствия от официалните гости на събитието:
  • г-жа Маринела Петрова, заместник - министър на финансите
  • г-н Жечо Станков, заместник - министър на енергетиката
  • г-жа Мария Филипова, заместник - председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“
  • г-н Александър Георгиев, изпълнителен директор на Фонд на фондовете
  • г-жа Ева Майдел, член на Европейския парламент
  • г-н Антъни Милър, главен координатор на инициативата на ООН за устойчиви фондови борси

11:30 – 11:45 - Представяне на проучване, поръчано от Българска фондова борса и изготвено от ВУЗФ Lab за средата от аспектите на екологията, социалната отговорност и доброто корпоративно управление в България - проф. Виржиния Желязкова, заместник - ректор по учебната дейност и качеството във Висшето училище по застраховане и финанси;
11:45 – 11:55 – Презентация на Green Finance and Energy Centre – think tank за устойчиви финанси и енергетика – доц. д-р Маню Моравенов
11:55 – 12:00 - Представяне на Хартата за устойчиво развитие на българската икономика, с чието подписване стартира работата на Центъра.

Този think tanк осъществява дейността си с подкрепата на Министерство на финансите, Министерство на енергетиката, Комисия за финансов надзор и Фонд на фондовете.

Участници в Green centre сa представители от най-високо равнище от страна на държавата, Българска фондова борса, Българска независима енергийна борса, бизнеса, академичната общност, неправителствени и браншови организации, консултантски компании и уважавани личности от българския елит.

Центърът дава заявка да бъде лидер по темите за устойчиви финанси и енергетика в страната.

За допълнителна информация Вие или представители на Вашите екипи можете да се обръщате към г-жа Миглена Димитрова

имейл: green@gfecentre.org
тел: 0877 080 399.
още събития