Начало > Събития > Академия за бизнеса и правата на детето
Академия за бизнеса и правата на детето
Пролет 2021
Кратка информация за събитието:

Академия за бизнеса и правата на детето, организирана от нашите партньори в Green Finance and Energy Centre – УНИЦЕФ в България и Стопански факултет в СУ „Св. Климент Охридски“
Нашите партньори в Green Finance and Energy Centre – д-р Марина Стефанова от УНИЦЕФ България и доц. д-р Атанас Георгиев от Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ ни изпратиха покана за организираната от тях АКАДЕМИЯ ЗА БИЗНЕСА И ПРАВАТА НА ДЕТЕТО – първата национална програма за обучение в сферата на правата на детето и бизнеса.

Българска фондова борса чрез доц. д-р Маню Моравенов е член на Консултативния съвет на УНИЦЕФ за бизнеса и правата на детето (UNICEF Advisory Council on Business and Child Rights) и предвид важността на темата с удоволствие споделяме с вас информация за пролетното издание на Академията.

Програмата включва преглед на основните предизвикателства, свързани с въздействието на бизнеса върху децата и предоставя насоки, които да спомогнат за увеличаване на положителното въздействие на бизнеса върху благосъстоянието на децата и интегриране на правата на детето в корпоративните политики, бизнес процесите и нефинансовите отчети.

Повече информация можете да намерите на сайтовете на УНИЦЕФ:
https://cutt.ly/kxYtmFS

и на Стопански факултет:
https://cutt.ly/CxYt339

Крайният срок за записване е 05.04.2021 г.
още събития